Във пицария V max ще имате възможност да придобиете опит и познания в професионалната област, в която сте избрали да се развивате,
Ще намерите динамична работна среда, в която ще имате възможност да разгърнете професионалните си възможности. Тук ще работите в среда с високи стандарти, в която екипната работа, коректността в отношенията, лоялността и комуникативността са приоритети.
Ако имате желание за професионално развитие и израстване и докажете на практика способностите си ще ви бъде предоставена възможност за кариерно израстване и развитие!